Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

Wil je graag lid worden?

Welkom op onze website

Beste bezoekers van deze site

We zijn verheugd dat we met de Historische Kring Oudenaarde eindelijk de digitale stap hebben gezet. Deze website moet in de toekomst onze Kring en haar activiteiten en verwezenlijkingen aan een groter, eigenlijk wereldwijd, publiek kenbaar maken. Leden van de Kring en andere belangstellenden zullen hier de aankondiging van nieuwe initiatieven  Lees meer...

Activiteiten

Na een geslaagde boekvoorstelling en een interessante uitstap zijn we goed aan het nadenken om voor jullie in het najaar nog een lezing aan te bieden en een uitstap. Hou deze kalender zeker in de gaten!

Wil je meer weten over de geschiedenis van Oudenaarde?

Actualiteit en archief in de kijker

Actualiteit
  • Stijn Lybeert
  • June 19th, 2019

Historische bomen


Naar aanleiding van de deelname van de stad Oudenaarde aan Entente Florale Europe werd stadsarchivaris Stijn Lybeert gevraagd onderzoek te verrichten naar historische bomen en plaatsnamen die refereren naar bomen in Oudenaarde. Dit onderzoek kreeg aandacht in het AVS nieuws en in de kranten het Nieuwsblad en het Laatste Nieuws. Voor het volledige artikel is het wachten op de Handelingen 2020 van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde. Hou dus onze aankondigingen in de gaten. De inwoners van Oudenaarde krijgen als primeur een krantje in de bus over Entente Florale Europe in de stad, met daarin een heel korte versie van het onderzoek. (foto's ©Tijl De Meulemeester)

Archief in de kijker
  • June 6th, 2019

Een Oudenaards tapijtsier in Brugge


In de Brugse procuratieboeken van 1521-1522 staat te lezen dat op 15 april 1521 de Oudenaardse tapijtsier Jacop Ghyselin schulden had bij de Spaanse koopman Franciscus de la Torre, woonachtig in Brugge. De Spanjaard geeft procuratie aan mannen met vertrouwde Oudenaardse namen: de le Vael, vander Moten en van Bareghem.

Archief in de kijker
  • Martine Vanwelden
  • June 11th, 2019

Coeman, poorter van Audenaarde, 1360.


In 1906 publiceerde de Gentse advocaat Gustave van Hoorebeke een korte studie over de Oudenaardse Coemannengulde (gilde van de kooplui). Over deze instelling is quasi geen archief bewaard. Toch biedt het onderwerp mogelijkheden voor een interessant onderzoek en een vernieuwde visie op deze "merchant guild". In zijn studie gebruikte van Hoorebeke bijgaande tekening. Die tekening, met een al te beknopte en weinig zeggende titel, roept heel wat vragen op: Wanneer werd de tekening gemaakt? Door wie werd de tekening gemaakt? Wat stelt de tekening precies voor? Voor antwoorden gaat de Kring ten rade bij leden en bezoekers van onze website. Wie antwoorden weet of andere suggesties heeft, kan contact opnemen met de webmaster (martine.vanwelden@kuleuven.be).