Wil je graag zelf een artikel aanbieden?

Wil je graag lid worden?

Welkom op onze website

Beste bezoekers van deze site

We zijn verheugd dat we met de Historische Kring Oudenaarde eindelijk de digitale stap hebben gezet. Deze website moet in de toekomst onze Kring en haar activiteiten en verwezenlijkingen aan een groter, eigenlijk wereldwijd, publiek kenbaar maken. Leden van de Kring en andere belangstellenden zullen hier de aankondiging van nieuwe initiatieven  Lees meer...

Activiteiten

Na een geslaagde boekvoorstelling en een interessante uitstap zijn we goed aan het nadenken om voor jullie in het najaar nog een lezing aan te bieden en een uitstap. Hou deze kalender zeker in de gaten!

Wil je meer weten over de geschiedenis van Oudenaarde?

Actualiteit en archief in de kijker

Actualiteit
  • Stijn Lybeert
  • May 11th, 2019

Uitstap Debattenland


Op 11 mei gingen we met de leden van de Geschied- en Oudheidkundige Kring op stap met de bus in het Debattenland. We bezochten de overblijfselen van het kasteel waar de Graaf Lamoraal van Egmont was geboren in La Hamaide. In Wannebecq hielden we halt bij het romaanse kerkje. Afsluiten deden we met een gegidste rondleiding in het prachtige museum in het voormalig hospitaal Notre-Dame à la Rose in Lessines. Kortom, het was een geslaagde uitstap die voor herhaling vatbaar is.

Actualiteit
  • Stijn Lybeert
  • January 28th, 2019

Erfgoeddag 'Hoe maakt u het?'


Nog een blik op erfgoeddag en onderstroom op 26 april waarbij de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde i.s.m. het stadsarchief van Oudenaarde en MOU Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen een workshop paleografie opgezet heeft met bronnen over de handel in wandtapijten. Martine Vanwelden geeft een geïnteresseerd publiek op basis van de rekenboeken van de familie Goeman een deskundige uiteenzetting over het productieproces van de befaamde Oudenaardse wandtapijten.

Archief in de kijker
  • January 28th, 2019

Adriaen de Brauwere in 1647


Op 20 juli 1647 duikt in register 89 van 'Acten en contracten' een merkwaardige akte op. Jacques vanden Hove stelt zich daarin borg voor een arrest van cipier Jaques Bertyn. Blijkbaar heeft ene Adriaen de Brauwere nog schulden bij Jan de Tavernier voor huishuur, vlas en een paar 'muylen' en bevinden Adriaens meubelen zich samen met wat graan op een zolderkamer in het Zwart-Zusterhuis. Ondanks zeer grondig en langdurig onderzoek naar de familie de Brauwere, is vooralsnog niemand erin geslaagd deze Adriaen te situeren in de Oudenaardse familie de Brauwere of te linken aan de schilder Adriaen Brouwer, aan wie Oudenaarde in 2018 een mooie en geslaagde overzichtstentoonstelling wijdde.